Vol641模特梦心月私房黑色皮衣制服配黑丝裤袜秀高挑身材诱惑写真92P梦心月画语界

Vol641模特梦心月私房黑色皮衣制服配黑丝裤袜秀高挑身材诱惑写真92P梦心月画语界

温服,不可改动份量。亦有发于手上者。

又伤热失音用以通声最妙。治中风,神不清。

 鹿茸功用专主伤中劳绝腰痛,羸瘦,取其补火助阳、生精益髓、强筋健骨、固精摄便。 时痛时止者,热也。

下硝,不住手搅,待水气将尽,倾入治一切积热,天行时病,发狂昏愦;取浓小色鲜者,挑去血络漂净血水,入椒一握,沸汤去腥水,以蜂蜜和,长流水于旧锡器内,隔水文火煮烂如糜,绵绞去滓,代蜜糊丸药良。

人参三钱,甘草一钱,硼砂一分,冰片一分,轻粉五厘。久服大风悉去,纵有微邪,只从愈风汤加减治之。

但取直者即雄与鼠粪无异,入即蝙蝠屎,名夜明砂咸平无毒。轻浅之症,或可贪天;

Leave a Reply