No3537女神周于希Sandy杭州心愿旅拍上门补习主题秀完美身材诱惑写真79P周于希秀人网

No3537女神周于希Sandy杭州心愿旅拍上门补习主题秀完美身材诱惑写真79P周于希秀人网

【注】此明肘臂之诊法也。薤、韭同牛肉食,皆难□化,积而不消,则成症瘕。

<目录>卷三\水气病脉证并治第十五麻黄六两石膏半筋生姜三两甘草二两大枣十五枚右五味,以水六升,先煮麻黄,上去沫,内诸药,煮取三升,分温三服。得之,膀胱急,少腹满,身尽黄,额上黑,足下热,因作黑疸,其腹胀如水状,大便必黑,时溏,此女劳之病,非水也。

惊风八候搐搦掣,颤反引窜视之名,胕臂伸缩名为搐,十指开合搦状成,势若相扑谓之掣,颤则头肢动摇铃,反张身仰头向后,引状两手若开弓,窜则目直常似怒,视则睹物不转睛,内外左右分顺逆,须视急慢证皆同。 积九递加至十六岁、二十五岁、三十四岁、四十三岁、五十二岁、六十一岁,皆年忌之年也。

此法尝试之,十全八、九,始知言果不谬。当颧候肩,颧外候臂,颧外之下,乃候手位。

脉弱者,气衰于内,身微热者,格阳于外。答曰:此法当病水,若小病下利则虚,其土伤其津也,土虚则水易妄行,津伤则必欲饮水。

下利脉沉弦者,故里急后重也。此条注详见『伤寒论·太阳中篇』,故不复释。

Leave a Reply