VOL108吃货女神刘雪妮Verna大理旅拍套图40P刘雪妮美媛馆

VOL108吃货女神刘雪妮Verna大理旅拍套图40P刘雪妮美媛馆

凡舌见白色而干燥,属大肠血虚火盛者,润肠滋水饮加生地、当归主之。眉批∶一本有或用猪胃一个。

气虚者,补气,血虚者,补血,表虚者,固表∶里虚者,实里。 又有阳中雾露之气,阴中混浊之邪,血凝自下,状如豚肝,阴阳俱厥,脾气孤弱,五液注下,下焦不阖,清便下重,令便数难,脐筑湫痛,命将难全,详论《辨脉篇》中。

胃苓汤即两汤名,甘草陈皮朴术平;加上白术和肉桂,猪苓泽泻猪茯苓。声物俱出谓之呕,有物无声见吐医;有声无物名干呕,其声轻小短而微。

若夫阳明之气,乃水谷之悍气,别走阳明,即行阳行阴之卫气,由中焦之所生。养心汤治产后心血不定,心神不安。

 彼肆用藿香、滑石等,为暑月发热必需之剂,只在不明此义耳。冬至一阳始生,至春阳气盛长,外伏之阴邪,与阳相遇,邪正相搏,寒已化热,故春发为温病也。

人或受邪生病,不离于阴阳也。凡草木之生毛者,皆主治肺;多刺者,花开于秋者,皆得坚金之气,而能制风。

Leave a Reply