No5599女神刘钰儿成都旅拍性感粉色紧身上衣配牛仔短裤撩人诱惑写真70P刘钰儿秀人网

No5599女神刘钰儿成都旅拍性感粉色紧身上衣配牛仔短裤撩人诱惑写真70P刘钰儿秀人网

面反瘦者,面为阳,阴盛于下,则阳衰于上也。今反紧,不惟水盛于里,而且寒盛于中矣。

色浅白,喘而不满者,正虚也;色深白,喘而胸满者,邪实也。今微热而渴,脉弱者,邪正俱程林曰:下利大热而渴,则偏于阳,无热不渴,则偏于阴,皆不能愈;以微热而渴,知阴阳和,脉弱,知邪气去,故即自愈。

寒饮故胸满,四肢头面浮肿;伏热若久不愈,故必致痈脓也。苦参味苦,苦酒味酸,酸苦涌泄而去其毒,烦满自除。

若夫未曾呕吐即思水者,即论中所言,先渴□呕之证也,是为水停心下,应治其支饮,而渴方愈也。呕而腹痛,胃实热也,然必有潮热便□,始宜大柴胡汤两解之。

师曰:寸口脉沉而迟,沉则为水,迟则为寒,寒水相搏,趺阳脉伏,水谷不化,脾气衰则鹜溏,胃气衰则身肿。李□曰:弦为肝脉,故肺饮不弦,苦喘短气,肺邪迫塞也,前云欬逆倚息短气为支饮支饮亦喘而不能卧,加短气,其脉平也。

骨者,髓之府,不能久立,行则振掉,骨将惫矣。其中有浮者血虚一句,必是衍文,当删之。

Leave a Reply