Vol325雪儿Cier性感内衣配无内肉丝裤袜20P雪儿爱蜜社

Vol325雪儿Cier性感内衣配无内肉丝裤袜20P雪儿爱蜜社

先露一宿尤好。若加黄芩四两,酒炒大黄、煨神曲、炒陈皮各二两,名二黄枳术丸,治伤肉食湿面,辛辣味浓之物填塞,闷乱不快,以蒸饼为丸,各量所伤服之。

青带加减逍遥散,柴胡茯苓白芍甘。转胞论,用四物汤加参、术、半夏、陈皮、甘草、姜、枣煎汤,空心服。

此方处置万全,必无一失。倘一味清凉以降火,全罔顾胞胎之虚实,势必至寒气逼人,胃中生气萧索矣。

春是上升之气,夏是火炎上最重,秋是湿热伤肺,冬是风寒外来。天仙子治肠滑久泻不止。

一方心嘈不喜食,此湿痰气郁。又方治水泄无度。

素抱痰及肺气壅塞者,以此为主,并去前胡、柴胡。 气虚不能固,而下脱也。

Leave a Reply